2% z daní

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno ( názov ): Noemova archa
IČO: 37 999 222
DIČ: 2022063527
Číslo účtu : 2623757156/1100 Tatrabanka

Schválené MV SR : VVS/1-900/90-25545 zo dňa 03.02.2005
Sídlo : Banská Belá 170, 966 15 Banská Belá

CIELE OZ NOEMOVA ARCHA :

  • podpora duševného a telesného zdravia detí
  • rozvíjanie a podpora hipoterapie na Slovensku
  • ochrana zvierat v zajatí a v ich prirodzenom prostredí
  • podpora budovania 1.Záhradnej železničkv rozmere 184 mm - MARUŠKY
  • ochrana prírody
Všetkým doterajším aj novým prispievateľom ĎAKUJEME!!!

V prípade pomoci s postupom pri vypĺňaní poukázania 2% z daní nás kontaktujte na č.t. 0915/113377 alebo písomne na e-mail: noemovaarcha2005@gmail.com
 

INFORMÁCIA AKO POUKÁZAŤ 2-3% :

Ak ste zamestnanec:

Ak ste právnická osoba:

  • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 EUR.
  • Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 EUR na jedného prijímateľa.

V časti IV. daňového priznania vyplňte uvedené údaje o našej neziskovej organizácii nasledovne:
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane
  • označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Odporúčame si ponechať kopiu tlačív.


0949 31 33 30
© Gazdáčik 2001-2017